Att offra ett barn till Gud


Religion är en stor del av vardagen i Uganda. Landet har en sekulär regering, men befolkningen är i allra högsta grad kristen.

.

Under förra söndagen besökte vi en kyrka på Uganda Christian University. Många elever närvarar på söndagsmässan. Det är fullt. De sjunger gospel, har läsningar och i predikan pratas det om hur en god kristen hanterar dåligt ledarskap. Pastorn har mycket pondus och intonationen påminner om den hos de amerikanska väckelsemöten jag sett på tv. Pastorn refererar upprepade gånger till den nuvarande presidenten och den tidigare diktatorn Idi Amin som exempel på dåligt ledarskap. I stort sätt allt han säger är vettigt och intelligent. Felet är bara att en 2000 år gammal bok är ända källan.

.

När ska PowerPointen göra intåg i Svenska kyrkan?

När ska PowerPointen göra intåg i Svenska kyrkan?

.

Jag vet att mamma i det här ögonblicket tänker: men varför kan man inte låta människor vara goda, oavsett varför de är det. Det är viktigt. Och kanske är människor som lever i elände godare om de är religiösa. Kanske är det bara med ett starkt socialt skyddsnät som man kan vara ateist och god samtidigt. Men faktum kvarstår dock att religionen ger oönskade konsekvenser, som knappast är av godo.

.

Förra året var ett lagförslag uppe för debatt i det ugandiska parlamentet. Det skulle ge angivarplikt till de som kände till någon homosexuell. Straffet för att inte ange skulle vara fängelse. Förslaget fick stort stöd i Uganda, men möte starka protester från omvärlden. Lagförslaget är resultatet av den konservativa amerikanska kyrkans arbete. De letade upp kyrkliga grupper i Uganda som hatar homosexuella och hjälpte dem att själva stärka sin verksamhet. Eftersom initiativet då kom inifrån landet fick det en enorm genomslagskraft.

.

En man från rörelsen Born again predikar för oss när vi stannat vid ett rödljus

En man från rörelsen Born again predikar för oss när vi stannat vid ett rödljus.

.

Vidare ger gudstron ibland upphov till ett något märkligt beteende. När vi under andra dagen skulle sätta oss i bussen bad vår kursansvarige representant en bön för att vi skulle komma fram säkert. Ett observandum är att risken att krocka fortfarande är större i Uganda än i sekulära Sverige. Men kanske är det just därför som bönen känns nödvändig.

.

Vid ett tillfälle berättade en barnmorska om när hon hade problem att få ut ett barn. Hon hade då ägnat två timmar åt att be till Gud att han/hon skulle låta barnet komma ut. Barnet dog. Mamman också.

.

Gudsfruktan finns med på Triple ”P”:s lista på principer. Omtänksamhet gör det inte.

Gudsfruktan finns med på Triple ”P”:s lista på principer. Omtänksamhet gör det inte.

.

Ofta pratar ugandier om gudsfruktan som något positivt. Ugandas största popstjärna (minns inte hennes namn) sa i en intervju att hon ville ha en gudsfruktande man. När reportern frågade varför svarade hon att om han är rädd för Gud kommer han inte att hugga ner henne med kniv, som några galna män tidigare gjort i Uganda. Märkligt.

.

Precis som det är svårt för mig att helt förstå denna blinda tro på gudsfruktan, är det också svårt för lokalbefolkningen att förstå hur man inte kan tro på något. Jag fick tips av vår kursledare att man kunde säga att man var buddist för att slippa hamna i långa diskussioner. Men faktum är att nästan hela vår resegrupp är ateister, kanske ännu mera efter att ha varit i Uganda.

.

Den här pojken tog den sista gnuttan av min tro på gud. Han är glad eftersom han just fått 1000 ugandiska shilling (motsvarande 4 kronor.) Kanske kan han köpa ett par skor för dem.

Den här pojken tog den sista gnuttan av min tro på gud. Han är glad eftersom han just fått 1000 ugandiska shilling (motsvarande 4 kronor.) Kanske kan han köpa ett par skor för dem.


3 Kommentarer, Kommentera eller Pinga

  1. Brad - augusti 16, 2014
  2. kurt - augusti 18, 2014
  3. claude - augusti 19, 2014

Svara på “Att offra ett barn till Gud”